k.ú.: 716600 - Otovice u Broumova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574317 - Otovice NUTS5 CZ0523574317
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 6098831
zahrada 71 64824
travní p. 425 2264744
lesní poz 59 1218966
vodní pl. nádrž umělá 9 23950
vodní pl. tok přirozený 31 113627
vodní pl. tok umělý 6 14582
vodní pl. zamokřená pl. 2 4318
zast. pl. společný dvůr 1 324
zast. pl. zbořeniště 25 14716
zast. pl. 201 94825
ostat.pl. dráha 6 92063
ostat.pl. jiná plocha 78 76616
ostat.pl. manipulační pl. 13 26431
ostat.pl. neplodná půda 70 191924
ostat.pl. ostat.komunikace 135 279320
ostat.pl. pohřeb. 1 1263
ostat.pl. silnice 4 17594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11379
ostat.pl. zeleň 1 1272
Celkem KN 1285 10611569
Par. DKM 638 9557086
Par. KMD 647 1054483
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 117
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 190
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 246
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 11.12.2020
KMD 1:1000 29.11.2017
S-SK GS 1:2880 1840 11.12.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 20.05.2022 03:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.