k.ú.: 716618 - Otradice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591211 - Náměšť nad Oslavou NUTS5 CZ0634591211
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 1027127
zahrada 32 29758
ovoc. sad 2 6940
travní p. 47 80315
lesní poz 35 1305505
vodní pl. nádrž umělá 2 1662
zast. pl. 93 37141
ostat.pl. jiná plocha 30 90270
ostat.pl. neplodná půda 23 17200
ostat.pl. ostat.komunikace 32 60155
ostat.pl. zeleň 7 1134
Celkem KN 492 2657207
Par. KMD 492 2657207
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 93
LV 67
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2014
KM-D 1:2000 01.09.1999 12.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.09.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 06:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.