k.ú.: 716642 - Brť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555444 - Otročín NUTS5 CZ0412555444
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 2391972
zahrada 13 8158
travní p. 178 1500977
lesní poz les(ne hospodář) 1 2538
lesní poz 48 526825
vodní pl. nádrž umělá 7 9234
vodní pl. rybník 4 124419
vodní pl. tok umělý 32 14175
vodní pl. zamokřená pl. 4 1813
zast. pl. zbořeniště 3 1183
zast. pl. 57 27581
ostat.pl. jiná plocha 47 64532
ostat.pl. manipulační pl. 18 20357
ostat.pl. neplodná půda 57 56904
ostat.pl. ostat.komunikace 68 85907
ostat.pl. silnice 6 26876
ostat.pl. zeleň 13 6692
Celkem KN 633 4870143
Par. KMD 633 4870143
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 56
LV 85
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2016
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 23:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.