k.ú.: 716651 - Měchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555444 - Otročín NUTS5 CZ0412555444
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 1428005
zahrada 44 32171
travní p. 292 2167764
lesní poz les(ne hospodář) 9 32358
lesní poz 86 3392891
vodní pl. nádrž umělá 8 43174
vodní pl. rybník 4 193502
vodní pl. tok umělý 28 23919
vodní pl. zamokřená pl. 6 8950
zast. pl. zbořeniště 1 1510
zast. pl. 55 22693
ostat.pl. dráha 10 32589
ostat.pl. jiná plocha 58 64912
ostat.pl. manipulační pl. 23 68762
ostat.pl. neplodná půda 110 121151
ostat.pl. ostat.komunikace 102 124658
ostat.pl. silnice 1 25469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1324
ostat.pl. zeleň 6 548
Celkem KN 903 7786350
Par. KMD 903 7786350
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 52
LV 78
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2016
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 23:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.