k.ú.: 716936 - Soběšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534293 - Soběšín NUTS5 CZ0205534293
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 4223011
zahrada 150 114940
ovoc. sad 1 4107
travní p. 216 663198
lesní poz les s budovou 1 66
lesní poz 124 1403768
vodní pl. nádrž umělá 7 3729
vodní pl. tok přirozený 11 112803
vodní pl. tok umělý 4 1516
vodní pl. zamokřená pl. 2 7463
zast. pl. společný dvůr 9 1371
zast. pl. zbořeniště 6 1151
zast. pl. 266 99536
ostat.pl. dráha 5 65985
ostat.pl. jiná plocha 76 39728
ostat.pl. manipulační pl. 32 31970
ostat.pl. neplodná půda 148 240614
ostat.pl. ostat.komunikace 189 136636
ostat.pl. pohřeb. 4 1962
ostat.pl. silnice 2 64682
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6046
ostat.pl. zeleň 18 12814
Celkem KN 1713 7237096
Par. KMD 1713 7237096
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 17
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 261
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 24
LV 318
spoluvlastník 471

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 22.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 17.05.2022 16:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.