k.ú.: 716979 - Pesvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 546062 - Pesvice NUTS5 CZ0422546062
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42032 - Jirkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 145
orná půda 72 3111813
zahrada 139 68026
ovoc. sad 3 17029
travní p. mez, stráň 1 37146
travní p. 12 46290
lesní poz 12 100571
vodní pl. nádrž umělá 2 3147
vodní pl. tok přirozený 8 1285
zast. pl. společný dvůr 11 3265
zast. pl. zbořeniště 1 8
zast. pl. 165 51280
ostat.pl. jiná plocha 50 20395
ostat.pl. manipulační pl. 20 3724
ostat.pl. neplodná půda 4 2681
ostat.pl. ostat.komunikace 44 89581
ostat.pl. silnice 4 38326
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 183586
ostat.pl. zeleň 21 66220
Celkem KN 572 3844518
Par. DKM 572 3844518
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 9
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 1
Celkem BUD 155
LV 141
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.07.2009
DKM 1:1000 15.12.2000 12.07.2009
THM-V 1:1000 27.11.1973 14.12.2000 část kú
THM-V 1:2000 19.03.1970 26.11.1973 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1875 18.03.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.05.2022 22:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.