k.ú.: 717053 - Oucmanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580741 - Oucmanice NUTS5 CZ0534580741
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 2488795
zahrada 132 101173
travní p. 81 157566
lesní poz ostat.komunikace 5 1110
lesní poz 137 565968
vodní pl. nádrž umělá 3 5025
vodní pl. tok přirozený 24 12626
vodní pl. tok umělý 4 5899
zast. pl. společný dvůr 4 587
zast. pl. zbořeniště 1 127
zast. pl. 136 56639
ostat.pl. jiná plocha 42 19545
ostat.pl. manipulační pl. 17 44747
ostat.pl. mez, stráň 3 4269
ostat.pl. neplodná půda 13 7045
ostat.pl. ostat.komunikace 93 117199
ostat.pl. silnice 8 46975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7622
ostat.pl. zeleň 5 4443
Celkem KN 850 3647360
Par. DKM 439 3379197
Par. KMD 411 268163
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 79
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 129
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 174
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.09.2018 1:1000 26.10.2018 *)
KMD 1:1000 27.09.2010
S-SK GS 1:2880 1839 27.09.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 03:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.