k.ú.: 717061 - Jitkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 546216 - Jitkov NUTS5 CZ0631546216
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 554 3001331
zahrada 133 38306
ovoc. sad 1 2509
travní p. 368 630855
lesní poz 51 583711
vodní pl. rybník 3 26261
vodní pl. tok přirozený 2 627
vodní pl. tok umělý 14 7937
vodní pl. zamokřená pl. 1 683
zast. pl. společný dvůr 3 336
zast. pl. zbořeniště 2 562
zast. pl. 142 54967
ostat.pl. jiná plocha 50 35079
ostat.pl. manipulační pl. 4 2856
ostat.pl. neplodná půda 19 8078
ostat.pl. ostat.komunikace 76 73228
ostat.pl. silnice 4 92108
Celkem KN 1427 4559434
Par. KMD 1427 4559434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 25
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 137
LV 222
spoluvlastník 307

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2012
S-SK GS 1:2880 1838 27.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 06:52

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.