k.ú.: 717126 - Ovesná Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569232 - Ovesná Lhota NUTS5 CZ0631569232
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 569 2616159
zahrada 102 62918
ovoc. sad 1 1368
travní p. 347 717625
lesní poz 158 1906735
vodní pl. nádrž umělá 3 2242
vodní pl. rybník 11 15320
vodní pl. tok přirozený 21 19351
vodní pl. zamokřená pl. 1 58
zast. pl. zbořeniště 3 1060
zast. pl. 145 67110
ostat.pl. dráha 5 978
ostat.pl. jiná plocha 37 14917
ostat.pl. manipulační pl. 43 34528
ostat.pl. neplodná půda 26 15886
ostat.pl. ostat.komunikace 106 65029
ostat.pl. silnice 5 53457
ostat.pl. zeleň 1 533
Celkem KN 1584 5595274
Par. KMD 1584 5595274
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 117
LV 169
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2015
S-SK GS 1:2880 1838 29.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 17.05.2022 00:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.