k.ú.: 717142 - Vysočany u Ovesných Kladrub - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539473 - Ovesné Kladruby NUTS5 CZ0411539473
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 438390
travní p. 66 965354
lesní poz 118 1080676
vodní pl. nádrž přírodní 2 868
vodní pl. nádrž umělá 5 8779
vodní pl. tok přirozený 11 21164
vodní pl. tok umělý 1 3171
vodní pl. zamokřená pl. 1 177
zast. pl. zbořeniště 1 279
zast. pl. 7 2473
ostat.pl. jiná plocha 3 935
ostat.pl. neplodná půda 26 63843
ostat.pl. ostat.komunikace 27 31941
ostat.pl. silnice 1 12258
ostat.pl. zeleň 2 1709
Celkem KN 278 2632017
Par. DKM 278 2632017
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 7
LV 5
spoluvlastník 7

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.03.2011 1:1000 11.03.2011 *) celé katastrální území
S-SK GS 1:2880 1839 11.03.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 07:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.