k.ú.: 717169 - Oznice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544574 - Oznice NUTS5 CZ0723544574
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 302 691132
zahrada 156 151449
ovoc. sad 11 26554
travní p. 645 1343533
lesní poz 375 3373319
vodní pl. nádrž přírodní 1 48
vodní pl. rybník 1 385
vodní pl. tok přirozený 64 24093
zast. pl. 312 60605
ostat.pl. jiná plocha 95 28325
ostat.pl. manipulační pl. 20 14163
ostat.pl. neplodná půda 301 260638
ostat.pl. ostat.komunikace 162 101352
ostat.pl. silnice 15 45131
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4070
ostat.pl. zeleň 2 208
Celkem KN 2467 6125005
Par. KMD 2467 6125005
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 178
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 20
rozestav. 3
Celkem BUD 303
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 3
Celkem JED 10
LV 428
spoluvlastník 573

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1830 18.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 09:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.