k.ú.: 717193 - Pacetluky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588831 - Pacetluky NUTS5 CZ0721588831
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 1443274
zahrada 127 110392
ovoc. sad 5 33292
travní p. 131 432762
lesní poz 82 313050
vodní pl. nádrž přírodní 2 2299
vodní pl. nádrž umělá 1 104
vodní pl. tok umělý 5 8205
zast. pl. zbořeniště 6 1006
zast. pl. 118 43936
ostat.pl. jiná plocha 23 13149
ostat.pl. manipulační pl. 28 38463
ostat.pl. neplodná půda 7 4222
ostat.pl. ostat.komunikace 80 97589
ostat.pl. silnice 4 15607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1501
ostat.pl. zeleň 1 1094
Celkem KN 819 2559945
Par. DKM 819 2559945
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 118
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 207
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2021
DKM 1:1000 15.05.2000
Ins. A 1:2000 01.01.1946 15.05.2000
S-SK ŠD 1:2500 1934 01.01.1946
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1934


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 23.05.2022 06:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.