k.ú.: 717282 - Maňovice u Pačejova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578410 - Maňovice NUTS5 CZ0322578410
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 355 1422937
zahrada 57 44938
ovoc. sad 2 9705
travní p. 142 445903
lesní poz 173 589698
vodní pl. nádrž přírodní 1 497
vodní pl. rybník 1 1764
vodní pl. tok umělý 23 7237
vodní pl. zamokřená pl. 2 1332
zast. pl. 60 31310
ostat.pl. jiná plocha 61 149257
ostat.pl. manipulační pl. 8 10580
ostat.pl. neplodná půda 100 59397
ostat.pl. ostat.komunikace 43 33148
ostat.pl. silnice 1 21999
ostat.pl. zeleň 1 456
Celkem KN 1030 2830158
Par. KMD 1030 2830158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 37
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 60
LV 92
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2017
KM-D 1:2000 15.12.2003 27.04.2017
S-SK GS 1:2880 1837 15.12.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.