k.ú.: 717339 - Velešice u Pačejova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556912 - Pačejov NUTS5 CZ0322556912
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 1252338
zahrada 93 53554
ovoc. sad 2 11725
travní p. 110 442747
lesní poz 106 399019
vodní pl. nádrž přírodní 4 3827
vodní pl. rybník 2 42135
vodní pl. tok přirozený 1 1164
vodní pl. tok umělý 10 8164
zast. pl. zbořeniště 1 155
zast. pl. 76 34477
ostat.pl. jiná plocha 10 1349
ostat.pl. manipulační pl. 4 519
ostat.pl. neplodná půda 189 270108
ostat.pl. ostat.komunikace 64 81737
ostat.pl. pohřeb. 1 19
ostat.pl. silnice 4 12451
ostat.pl. zeleň 31 24289
Celkem KN 833 2639777
Par. DKM 572 2487897
Par. KMD 261 151880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 76
LV 126
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.11.2012
KMD 1:1000 02.06.2011
S-SK GS 1:2880 1837 15.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 03:50

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.