k.ú.: 717363 - Pornice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588849 - Pačlavice NUTS5 CZ0721588849
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1610 3709410
zahrada 226 136802
ovoc. sad 49 54040
travní p. mez, stráň 3 8428
travní p. 137 101333
lesní poz 99 2087919
vodní pl. nádrž umělá 1 1806
vodní pl. rybník 12 37082
vodní pl. tok přirozený 131 29876
vodní pl. tok umělý 7 1613
zast. pl. zbořeniště 1 91
zast. pl. 177 62223
ostat.pl. jiná plocha 64 18052
ostat.pl. manipulační pl. 20 44380
ostat.pl. neplodná půda 28 7479
ostat.pl. ostat.komunikace 308 121377
ostat.pl. pohřeb. 1 1841
ostat.pl. silnice 99 34139
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2189
ostat.pl. zeleň 15 6406
Celkem KN 2989 6466486
Par. DKM 96 140709
Par. KMD 2893 6325777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 172
LV 363
spoluvlastník 520

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.09.2018
KMD 1:1000 20.12.2007
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.12.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 07:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.