k.ú.: 717401 - Čeradice u Pálečku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532461 - Klobuky NUTS5 CZ0203532461
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 2463995
zahrada 42 22793
ovoc. sad 2 13561
travní p. 31 69809
lesní poz 1 1689
vodní pl. nádrž umělá 1 1349
vodní pl. tok přirozený 7 9602
vodní pl. tok umělý 2 1154
zast. pl. 52 30692
ostat.pl. dráha 2 16830
ostat.pl. jiná plocha 19 8169
ostat.pl. neplodná půda 52 89379
ostat.pl. ostat.komunikace 32 39059
ostat.pl. silnice 10 42033
ostat.pl. zeleň 28 69845
Celkem KN 376 2879959
Par. DKM 376 2879959
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 36
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 52
LV 80
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.03.2022 intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 03.11.2017 extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 21.03.2022


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 16.05.2022 14:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.