k.ú.: 717479 - Palonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540595 - Palonín NUTS5 CZ0715540595
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 3490332
zahrada 237 174732
ovoc. sad 2 8410
travní p. mez, stráň 2 1196
travní p. 102 377851
lesní poz školka 1 13981
lesní poz 24 831101
vodní pl. tok přirozený 5 11509
vodní pl. tok umělý 1 5771
zast. pl. zbořeniště 1 187
zast. pl. 192 94291
ostat.pl. jiná plocha 39 22354
ostat.pl. manipulační pl. 14 18398
ostat.pl. neplodná půda 50 50060
ostat.pl. ostat.komunikace 55 83916
ostat.pl. pohřeb. 1 1783
ostat.pl. silnice 7 98788
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12522
ostat.pl. zeleň 19 75665
Celkem KN 1002 5372847
Par. DKM 1002 5372847
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 132
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 183
LV 253
spoluvlastník 502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2008
S-SK ŠD 1:2500 1909 01.10.2008 1:1250 intravilán 1:2500 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1882 01.08.1909


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.