k.ú.: 717495 - Panenská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590789 - Jemnice NUTS5 CZ0634590789
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 1202998
zahrada 73 47324
travní p. 53 70585
lesní poz les s budovou 1 40
lesní poz 12 930640
vodní pl. nádrž umělá 7 7458
vodní pl. tok přirozený 2 439
vodní pl. tok umělý 3 4367
zast. pl. zbořeniště 5 673
zast. pl. 59 23835
ostat.pl. jiná plocha 11 20887
ostat.pl. manipulační pl. 4 4626
ostat.pl. ostat.komunikace 38 51174
ostat.pl. silnice 6 18402
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2198
ostat.pl. zeleň 20 27813
Celkem KN 369 2413459
Par. DKM 217 1386678
Par. KMD 152 1026781
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 58
LV 68
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 29.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 11:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.