k.ú.: 717568 - Panenský Týnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566535 - Panenský Týnec NUTS5 CZ0424566535
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1559 4905025
zahrada 199 129639
ovoc. sad 16 32228
travní p. 59 128352
lesní poz les(ne hospodář) 6 927
lesní poz 54 114386
vodní pl. tok přirozený 65 12546
vodní pl. zamokřená pl. 5 3352
zast. pl. společný dvůr 6 494
zast. pl. zbořeniště 9 3019
zast. pl. 263 93513
ostat.pl. jiná plocha 89 59674
ostat.pl. manipulační pl. 66 27932
ostat.pl. neplodná půda 115 234100
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 53698
ostat.pl. ostat.komunikace 481 160169
ostat.pl. pohřeb. 3 3935
ostat.pl. silnice 22 140486
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 16678
ostat.pl. zeleň 7 6138
Celkem KN 3047 6126291
Par. KMD 3047 6126291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 182
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 3
Celkem BUD 253
LV 433
spoluvlastník 691

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 17.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 24.05.2022 06:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.