k.ú.: 717614 - Panská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586943 - Brtnice NUTS5 CZ0632586943
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1460 5448904
zahrada 236 94727
travní p. 877 1554696
lesní poz les s budovou 2 95
lesní poz 277 1641586
vodní pl. nádrž umělá 1 784
vodní pl. rybník 8 41919
vodní pl. tok přirozený 13 22358
zast. pl. společný dvůr 4 580
zast. pl. zbořeniště 7 1614
zast. pl. 211 85790
ostat.pl. jiná plocha 224 145323
ostat.pl. manipulační pl. 15 46800
ostat.pl. neplodná půda 210 112194
ostat.pl. ostat.komunikace 310 181026
ostat.pl. pohřeb. 1 985
ostat.pl. silnice 2 45459
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4184
Celkem KN 3861 9429024
Par. KMD 3861 9429024
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 106
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 45
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 201
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 222
spoluvlastník 304

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 13:56

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.