k.ú.: 717631 - Panské Dubenky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587672 - Panské Dubenky NUTS5 CZ0632587672
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 323 1436272
zahrada 123 61338
travní p. 343 645743
lesní poz 164 814019
vodní pl. rybník 15 197106
vodní pl. tok přirozený 16 9931
vodní pl. tok umělý 4 287
vodní pl. zamokřená pl. 3 686
zast. pl. zbořeniště 1 101
zast. pl. 117 38259
ostat.pl. jiná plocha 56 32632
ostat.pl. manipulační pl. 20 23212
ostat.pl. neplodná půda 68 58208
ostat.pl. ostat.komunikace 71 44107
ostat.pl. pohřeb. 2 2290
ostat.pl. silnice 33 49929
ostat.pl. zeleň 2 649
Celkem KN 1361 3414769
Par. KMD 1361 3414769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 115
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 175
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2017
KM-D 1:2000 28.12.2000 28.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 22:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.