k.ú.: 717657 - Pardubice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1125 3064474
zahrada 3409 1243714
ovoc. sad 1 5599
travní p. 469 588944
lesní poz les s budovou 1 21
lesní poz 69 2094651
vodní pl. nádrž přírodní 2 20530
vodní pl. nádrž umělá 11 97708
vodní pl. rybník 6 38289
vodní pl. tok přirozený 143 801016
vodní pl. tok umělý 52 27109
vodní pl. zamokřená pl. 37 47236
zast. pl. společný dvůr 76 21302
zast. pl. zbořeniště 15 1583
zast. pl. 9427 2676470
ostat.pl. dráha 69 461304
ostat.pl. jiná plocha 2021 2451450
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 8 5659
ostat.pl. manipulační pl. 609 1167186
ostat.pl. neplodná půda 150 163525
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 12358
ostat.pl. ostat.komunikace 2518 2020665
ostat.pl. pohřeb. 5 65508
ostat.pl. silnice 415 400853
ostat.pl. skládka 2 1134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 234 625868
ostat.pl. zeleň 676 1265479
Celkem KN 21556 19369635
Par. DKM 21556 19369635
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 66
č.p. bydlení 3063
č.p. byt.dům 238
č.p. doprava 12
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 122
č.p. obchod 32
č.p. obč.vyb 342
č.p. obč.vyb. 66
č.p. prům.obj 36
č.p. rod.dům 448
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 28
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 15
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 11
č.e. obč.vyb 9
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 174
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 10
bez čp/če bydlení 357
bez čp/če doprava 71
bez čp/če garáž 2692
bez čp/če jiná st. 430
bez čp/če obchod 8
bez čp/če obč.vyb 168
bez čp/če obč.vyb. 19
bez čp/če prům.obj 151
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 36
bez čp/če shromaž. 4
bez čp/če tech.vyb 165
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 45
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 8
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 6
Celkem BUD 8879
byt.z. byt 22379
byt.z. dílna 31
byt.z. garáž 888
byt.z. j.nebyt 733
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 1442
obč.z. dílna 21
obč.z. garáž 37
obč.z. j.nebyt 692
obč.z. rozest. 38
Celkem JED 26266
LV 30517
spoluvlastník 65979

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2001
ZMVM 1:2000 01.06.1984 21.06.2001
Ins. A 1:1000 31.12.1965 01.06.1984
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1965


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 11:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.