k.ú.: 717835 - Pardubičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 558559
zahrada 589 221396
travní p. 146 82156
lesní poz 34 53978
vodní pl. nádrž umělá 3 2037
vodní pl. tok přirozený 14 43160
vodní pl. tok umělý 1 15
zast. pl. společný dvůr 6 395
zast. pl. zbořeniště 3 1517
zast. pl. 1418 519183
ostat.pl. dráha 44 102374
ostat.pl. jiná plocha 430 337712
ostat.pl. manipulační pl. 271 533558
ostat.pl. neplodná půda 29 19504
ostat.pl. ostat.komunikace 462 225744
ostat.pl. pohřeb. 2 9122
ostat.pl. silnice 38 55990
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 79 256735
ostat.pl. zeleň 121 188172
Celkem KN 3812 3211307
Par. DKM 3812 3211307
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 363
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 16
č.p. rod.dům 102
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 6
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 26
bez čp/če garáž 461
bez čp/če jiná st. 109
bez čp/če obč.vyb 36
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 115
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1354
byt.z. byt 145
byt.z. garáž 114
obč.z. byt 14
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 278
LV 1280
spoluvlastník 2021

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.1999
Ins. A 1:1000 31.12.1965 31.12.1999
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1965


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 04:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.