k.ú.: 717959 - Trnová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 376494
zahrada 253 87615
travní p. 28 42569
lesní poz 78 313527
vodní pl. tok umělý 60 31501
zast. pl. společný dvůr 4 222
zast. pl. zbořeniště 2 245
zast. pl. 633 194505
ostat.pl. dráha 6 27986
ostat.pl. jiná plocha 246 144346
ostat.pl. manipulační pl. 53 25961
ostat.pl. neplodná půda 6 1815
ostat.pl. ostat.komunikace 231 181818
ostat.pl. silnice 72 67421
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 283
ostat.pl. zeleň 112 41330
Celkem KN 1927 1537638
Par. DKM 1927 1537638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 208
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 73
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 216
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 614
byt.z. byt 627
byt.z. garáž 184
obč.z. byt 71
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 884
LV 1286
spoluvlastník 2432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.04.1999
THM-V 1:1000 31.12.1968 26.04.1999
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 18:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.