k.ú.: 718033 - Svítkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 780 1587996
zahrada 1206 452512
travní p. 169 243091
lesní poz 75 508492
vodní pl. nádrž umělá 2 454
vodní pl. tok přirozený 2 101144
vodní pl. tok umělý 50 37878
vodní pl. zamokřená pl. 15 18633
zast. pl. společný dvůr 15 19540
zast. pl. zbořeniště 8 278
zast. pl. 1991 612594
ostat.pl. dráha 52 98509
ostat.pl. jiná plocha 308 236442
ostat.pl. manipulační pl. 60 85837
ostat.pl. neplodná půda 164 199725
ostat.pl. ostat.komunikace 450 312367
ostat.pl. pohřeb. 1 8047
ostat.pl. silnice 91 96748
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 112374
ostat.pl. zeleň 32 14075
Celkem KN 5494 4746736
Par. DKM 5494 4746736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 712
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 582
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 411
bez čp/če jiná st. 87
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 55
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 4
rozestav. 2
Celkem BUD 1944
byt.z. byt 224
obč.z. byt 17
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 247
LV 2071
spoluvlastník 3016

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1998
THM-V 1:1000 31.12.1965 01.07.1998
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1965


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 04:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.