k.ú.: 718106 - Paršovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 516635 - Paršovice NUTS5 CZ0714516635
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 3784
orná půda 236 1920005
zahrada 204 172360
travní p. 123 406411
lesní poz les(ne hospodář) 4 16696
lesní poz ostat.komunikace 1 700
lesní poz 99 10536808
vodní pl. nádrž umělá 5 18048
vodní pl. rybník 4 899
vodní pl. tok přirozený 7 14939
zast. pl. společný dvůr 5 330
zast. pl. zbořeniště 9 1658
zast. pl. 219 64508
ostat.pl. jiná plocha 32 58574
ostat.pl. manipulační pl. 5 7330
ostat.pl. neplodná půda 2 153
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 654
ostat.pl. ostat.komunikace 90 186130
ostat.pl. pohřeb. 1 3904
ostat.pl. silnice 7 68059
ostat.pl. zeleň 33 82199
Celkem KN 1089 13564149
Par. DKM 462 2686972
Par. KMD 627 10877177
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 118
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 28
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 210
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 235
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.12.2016 1:1000 12.12.2016 *)
KMD 1:1000 30.10.2012
KM-D 1:2000 29.05.2000 30.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 29.05.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 07:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.