k.ú.: 718114 - Partoltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558125 - Neurazy NUTS5 CZ0324558125
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 418 1966709
zahrada 60 44140
travní p. 220 449611
lesní poz 89 504268
vodní pl. nádrž umělá 3 15621
vodní pl. rybník 4 41661
vodní pl. tok přirozený 11 13882
vodní pl. zamokřená pl. 8 24692
zast. pl. zbořeniště 3 875
zast. pl. 66 42308
ostat.pl. jiná plocha 73 25110
ostat.pl. manipulační pl. 22 22567
ostat.pl. neplodná půda 27 7155
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 604
ostat.pl. ostat.komunikace 36 39920
ostat.pl. silnice 12 61931
ostat.pl. zeleň 9 396
Celkem KN 1062 3261450
Par. KMD 1062 3261450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 64
LV 93
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2017
KM-D 1:2000 01.02.2000 28.08.2017
S-SK GS 1:2880 1837 01.02.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 06:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.