k.ú.: 718149 - Karlov u Paseky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 504785 - Paseka NUTS5 CZ0712504785
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 2342
zahrada 35 18544
travní p. 163 1706277
lesní poz 48 565451
vodní pl. nádrž umělá 1 1111
vodní pl. rybník 1 1450
zast. pl. zbořeniště 6 2867
zast. pl. 122 18800
ostat.pl. jiná plocha 80 37170
ostat.pl. neplodná půda 10 3352
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 466
ostat.pl. ostat.komunikace 45 100322
ostat.pl. pohřeb. 1 546
ostat.pl. silnice 2 8867
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1469
ostat.pl. zeleň 83 193912
Celkem KN 604 2662946
Par. DKM 246 2016278
Par. KMD 358 646668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 95
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 120
LV 151
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2015
DKM-KPÚ 12.07.2010 1:1000 29.07.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.11.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.