k.ú.: 718165 - Paseka u Šternberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 504785 - Paseka NUTS5 CZ0712504785
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 395 9304030
zahrada 425 416585
ovoc. sad 5 21905
travní p. 89 944626
lesní poz 120 7155966
vodní pl. nádrž umělá 8 35344
vodní pl. tok přirozený 15 92280
vodní pl. tok umělý 27 295279
vodní pl. zamokřená pl. 2 7467
zast. pl. zbořeniště 2 929
zast. pl. 533 254171
ostat.pl. jiná plocha 126 219677
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 26648
ostat.pl. manipulační pl. 59 118032
ostat.pl. neplodná půda 41 59953
ostat.pl. ostat.komunikace 174 478898
ostat.pl. pohřeb. 1 3892
ostat.pl. silnice 24 215029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 27167
ostat.pl. zeleň 99 494898
Celkem KN 2157 20172776
Par. DKM 2092 13292562
Par. KMD 65 6880214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 19
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 275
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 32
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 73
rozestav. 1
Celkem BUD 524
byt.z. byt 97
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 10
Celkem JED 119
LV 633
spoluvlastník 1009

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2021
DKM 1:1000 01.12.2021
DKM-KPÚ 1:1000 23.01.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.12.2021


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 16.05.2022 13:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.