k.ú.: 718173 - Paseky u Proseče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572080 - Proseč NUTS5 CZ0531572080
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 342829
zahrada 82 70192
travní p. 185 643959
lesní poz les(ne hospodář) 4 55908
lesní poz 35 5422800
vodní pl. nádrž umělá 1 2980
zast. pl. společný dvůr 1 9
zast. pl. zbořeniště 2 586
zast. pl. 68 17189
ostat.pl. jiná plocha 36 23752
ostat.pl. manipulační pl. 2 1579
ostat.pl. neplodná půda 30 21056
ostat.pl. ostat.komunikace 61 52340
ostat.pl. silnice 1 45233
ostat.pl. zeleň 1 4883
Celkem KN 561 6705295
Par. KMD 561 6705295
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 66
LV 116
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
S-SK GS 1:2880 1839 12.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 03:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.