k.ú.: 718220 - Pasohlávky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584762 - Pasohlávky NUTS5 CZ0643584762
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 500 7889647
vinice 93 1445864
zahrada skleník-pařeniš. 1 1099
zahrada 230 76896
ovoc. sad 13 44941
travní p. 108 343139
lesní poz les(ne hospodář) 38 332030
lesní poz 1 5403
vodní pl. nádrž umělá 10 1075606
vodní pl. tok přirozený 12 17644
vodní pl. tok umělý 30 66677
vodní pl. zamokřená pl. 2 3825
zast. pl. společný dvůr 2 10241
zast. pl. zbořeniště 3 1148
zast. pl. 452 116974
ostat.pl. jiná plocha 276 139745
ostat.pl. manipulační pl. 12 48697
ostat.pl. neplodná půda 7 88452
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 5886
ostat.pl. ostat.komunikace 182 296893
ostat.pl. pohřeb. 1 3500
ostat.pl. silnice 17 132487
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13009
ostat.pl. zeleň 89 299539
Celkem KN 2085 12459342
Par. DKM 2084 12458992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 202
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. adminis. 1
č.e. doprava 1
č.e. garáž 9
č.e. jiná st. 33
č.e. obchod 2
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 39
č.e. tech.vyb 2
č.e. víceúčel 2
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 433
byt.z. byt 15
obč.z. byt 10
obč.z. rozest. 16
Celkem JED 41
LV 612
spoluvlastník 881

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2019
DKM-KPÚ 14.12.2010 1:1000 17.01.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.05.2019 příděl


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 16.05.2022 07:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.