k.ú.: 718254 - Pašovice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592480 - Pašovice NUTS5 CZ0722592480
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 492 2133081
zahrada 407 239874
ovoc. sad 19 25388
travní p. 384 976351
lesní poz školka 1 26675
lesní poz 37 600893
vodní pl. nádrž umělá 2 65757
vodní pl. tok přirozený 24 50144
vodní pl. zamokřená pl. 1 10308
zast. pl. zbořeniště 18 3471
zast. pl. 358 115886
ostat.pl. jiná plocha 93 47018
ostat.pl. manipulační pl. 1 602
ostat.pl. neplodná půda 35 123137
ostat.pl. ostat.komunikace 114 185231
ostat.pl. pohřeb. 1 4422
ostat.pl. silnice 15 40087
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1925
ostat.pl. zeleň 68 163096
Celkem KN 2072 4813346
Par. DKM 1110 4341099
Par. KMD 962 472247
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 257
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 39
Celkem BUD 349
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 545
spoluvlastník 1767

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.05.2019
KMD 1:1000 23.09.2014
DKM-KPÚ 13.05.2010 1:1000 13.05.2010 *) na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1828 23.09.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 23.05.2022 07:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.