k.ú.: 718271 - Pátek u Loun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566551 - Peruc NUTS5 CZ0424566551
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1013 4384317
zahrada 207 122420
ovoc. sad 4 28419
travní p. 119 51893
lesní poz 41 243191
vodní pl. nádrž umělá 2 1950
vodní pl. tok přirozený 217 161861
vodní pl. zamokřená pl. 1 2033
zast. pl. společný dvůr 8 421
zast. pl. zbořeniště 2 363
zast. pl. 201 75273
ostat.pl. dráha 11 54312
ostat.pl. jiná plocha 21 4783
ostat.pl. manipulační pl. 36 17608
ostat.pl. neplodná půda 231 151772
ostat.pl. ostat.komunikace 119 103440
ostat.pl. pohřeb. 1 3237
ostat.pl. silnice 3 22989
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13809
ostat.pl. zeleň 3 2554
Celkem KN 2242 5446645
Par. KMD 2242 5446645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 120
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 200
LV 282
spoluvlastník 448

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2013 Zplatněna KMD na převážné části k.ú.. Zbývající nezdigitalizovaná část k.ú. bude na podkladě dohody obcí o změně katastrální hranice převedena do k.ú. Želevice. Tato změna kat.hranice bude provedena ihned po vložení údajů stavebním úřadem do RÚIAN(ISUI).
S-SK GS 1:2880 1841 19.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 18:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.