k.ú.: 718301 - Patokryje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567345 - Patokryje NUTS5 CZ0425567345
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 1633440
zahrada skleník-pařeniš. 1 899
zahrada 201 126545
ovoc. sad 2 3541
travní p. 30 153185
lesní poz 4 149348
vodní pl. nádrž umělá 2 17242
vodní pl. tok přirozený 7 19408
vodní pl. zamokřená pl. 4 9117
zast. pl. zbořeniště 2 271
zast. pl. 266 78232
ostat.pl. dráha 3 112517
ostat.pl. jiná plocha 118 127146
ostat.pl. manipulační pl. 3 12493
ostat.pl. mez, stráň 16 30322
ostat.pl. neplodná půda 15 17613
ostat.pl. ostat.komunikace 28 57818
ostat.pl. silnice 5 60891
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 17771
ostat.pl. zeleň 4 906
Celkem KN 782 2628705
Par. DKM 782 2628705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 154
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 262
LV 292
spoluvlastník 349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1999
ZMVM 1:2000 15.12.1988 30.06.1999
S-SK GS 1:2880 1901 14.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 22.05.2022 22:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.