k.ú.: 718335 - Pavlínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596388 - Pavlínov NUTS5 CZ0635596388
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 2975004
zahrada 140 100825
ovoc. sad 2 7066
travní p. 158 565551
lesní poz 160 2523151
vodní pl. nádrž umělá 5 3334
vodní pl. rybník 7 77863
vodní pl. tok umělý 58 18557
zast. pl. zbořeniště 1 30
zast. pl. 210 73795
ostat.pl. jiná plocha 58 32886
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 9
ostat.pl. manipulační pl. 7 27734
ostat.pl. neplodná půda 75 27815
ostat.pl. ostat.komunikace 64 86136
ostat.pl. silnice 4 30665
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 18579
ostat.pl. zeleň 1 840
Celkem KN 1058 6569840
EN 4 11651
PK 918 3293541
Celkem ZE 922 3305192
Par. DKM 552 2826852
Par. KMD 6 1579
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 100
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 24
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 206
LV 204
spoluvlastník 295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 19.09.2017 1:1000 19.09.2017 *)
DKM 1:1000 29.05.2013
DKM-KPÚ 11.03.2010 1:1000 06.05.2010 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 19:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.