k.ú.: 718360 - Pavlov u Rynárce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561916 - Pavlov NUTS5 CZ0633561916
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 1132994
zahrada 60 34375
travní p. 72 252776
lesní poz 12 110520
vodní pl. nádrž umělá 2 5288
vodní pl. rybník 4 26446
vodní pl. tok přirozený 27 14945
vodní pl. tok umělý 19 2637
zast. pl. společný dvůr 2 212
zast. pl. 78 34598
ostat.pl. jiná plocha 87 59398
ostat.pl. manipulační pl. 7 17035
ostat.pl. neplodná půda 6 3439
ostat.pl. ostat.komunikace 31 21943
ostat.pl. pohřeb. 1 373
ostat.pl. silnice 8 23213
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3606
Celkem KN 499 1743798
Par. DKM 499 1743798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 76
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 76
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.03.2007
S-SK GS 1:2880 1829 06.03.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 09:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.