k.ú.: 718394 - Pavlov u Dolních Věstonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584771 - Pavlov NUTS5 CZ0644584771
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 483 2457275
vinice 331 1595827
zahrada 187 81447
ovoc. sad 7 76578
travní p. 97 385436
lesní poz 19 1826548
vodní pl. nádrž umělá 38 5289249
vodní pl. tok přirozený 5 22115
vodní pl. tok umělý 2 20035
zast. pl. společný dvůr 5 1437
zast. pl. zbořeniště 25 5079
zast. pl. 470 179564
ostat.pl. jiná plocha 149 71068
ostat.pl. manipulační pl. 59 49162
ostat.pl. neplodná půda 70 593551
ostat.pl. ostat.komunikace 317 277285
ostat.pl. pohřeb. 1 2815
ostat.pl. silnice 4 60554
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 24986
ostat.pl. zeleň 20 8799
Celkem KN 2316 13028810
Par. DKM 2316 13028810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 241
č.p. rod.rekr 13
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 5
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 24
č.e. tech.vyb 2
č.e. ubyt.zař 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 453
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 25
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 62
LV 666
spoluvlastník 980

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2007
DKM-KPÚ 29.08.2006 1:1000 11.12.2006 *) Z-3470/2006
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.2007 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 02:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.