k.ú.: 718416 - Pavlov u Stonařova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587681 - Pavlov NUTS5 CZ0632587681
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 399 5123090
zahrada 200 116650
travní p. 319 1367078
lesní poz 446 1805167
vodní pl. nádrž umělá 5 10215
vodní pl. rybník 4 17268
vodní pl. tok přirozený 7 15088
vodní pl. zamokřená pl. 3 12265
zast. pl. 229 90840
ostat.pl. jiná plocha 69 29088
ostat.pl. manipulační pl. 38 58066
ostat.pl. neplodná půda 39 64316
ostat.pl. ostat.komunikace 83 197244
ostat.pl. pohřeb. 1 1619
ostat.pl. silnice 9 87378
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 20324
ostat.pl. zeleň 49 122661
Celkem KN 1904 9138357
Par. DKM 1904 9138357
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 129
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 201
LV 242
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.06.2019 OO novým mapováním
DKM-KPÚ 17.02.2011 1:1000 01.03.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.06.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 16.05.2022 08:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.