k.ú.: 718432 - Pavlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596396 - Pavlov NUTS5 CZ0635596396
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1105 3535215
zahrada 243 121989
travní p. 750 1255522
lesní poz 278 2639420
vodní pl. nádrž umělá 4 3128
vodní pl. rybník 37 689492
vodní pl. tok přirozený 46 11380
vodní pl. tok umělý 21 5661
vodní pl. zamokřená pl. 2 1252
zast. pl. zbořeniště 2 1024
zast. pl. 212 89365
ostat.pl. jiná plocha 123 39145
ostat.pl. manipulační pl. 13 34323
ostat.pl. neplodná půda 36 17765
ostat.pl. ostat.komunikace 78 82288
ostat.pl. pohřeb. 2 6926
ostat.pl. silnice 15 80451
ostat.pl. zeleň 1 277
Celkem KN 2968 8614623
Par. DKM 1 186
Par. KMD 2967 8614437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 110
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 19
č.e. garáž 5
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 207
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 269
spoluvlastník 332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.07.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 05:52

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.