k.ú.: 718459 - Lechovice u Pavlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540609 - Pavlov NUTS5 CZ0715540609
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 731911
zahrada 92 40245
travní p. 113 123516
lesní poz 55 1158384
vodní pl. nádrž přírodní 5 2091
vodní pl. nádrž umělá 4 8999
vodní pl. tok přirozený 5 3021
vodní pl. tok umělý 4 1634
zast. pl. zbořeniště 3 992
zast. pl. 65 20817
ostat.pl. jiná plocha 13 1927
ostat.pl. manipulační pl. 11 11502
ostat.pl. neplodná půda 41 35723
ostat.pl. ostat.komunikace 24 32687
ostat.pl. silnice 2 3171
Celkem KN 590 2176620
Par. KMD 590 2176620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 60
LV 97
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2016
KM-D 1:2000 19.05.2000 16.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1884 19.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 01:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.