k.ú.: 718475 - Svinov u Pavlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540609 - Pavlov NUTS5 CZ0715540609
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 689249
zahrada 46 43880
travní p. 97 499530
lesní poz ostat.komunikace 1 6302
lesní poz 176 6189166
vodní pl. tok přirozený 6 4236
vodní pl. tok umělý 4 3812
vodní pl. zamokřená pl. 5 626
zast. pl. zbořeniště 3 1493
zast. pl. 43 14567
ostat.pl. jiná plocha 17 17371
ostat.pl. manipulační pl. 2 2985
ostat.pl. neplodná půda 68 67039
ostat.pl. ostat.komunikace 25 51697
ostat.pl. silnice 2 5523
Celkem KN 554 7597476
Par. KMD 554 7597476
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 43
LV 59
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2017
KM-D 1:2000 10.10.2000 07.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1886 10.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 01:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.