k.ú.: 718483 - Zavadilka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540609 - Pavlov NUTS5 CZ0715540609
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 426875
zahrada 37 33075
travní p. 7 10139
lesní poz 5 45732
vodní pl. nádrž přírodní 1 1473
vodní pl. zamokřená pl. 1 616
zast. pl. zbořeniště 2 541
zast. pl. 44 10678
ostat.pl. jiná plocha 9 3464
ostat.pl. manipulační pl. 2 635
ostat.pl. neplodná půda 38 25065
ostat.pl. ostat.komunikace 3 901
ostat.pl. silnice 1 9589
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1038
Celkem KN 198 569821
Par. KMD 198 569821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 42
LV 49
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2017
KM-D 1:2000 19.05.2000 30.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1886 19.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.