k.ú.: 718491 - Pavlov u Herálce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568678 - Herálec NUTS5 CZ0631568678
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 770716
zahrada 68 28366
travní p. 145 519948
lesní poz les s budovou 2 323
lesní poz 150 1136333
vodní pl. nádrž umělá 3 6695
vodní pl. rybník 9 33362
vodní pl. zamokřená pl. 2 1233
zast. pl. zbořeniště 6 1140
zast. pl. 92 21577
ostat.pl. dobývací prost. 2 2510
ostat.pl. jiná plocha 77 193269
ostat.pl. manipulační pl. 19 28914
ostat.pl. neplodná půda 112 51237
ostat.pl. ostat.komunikace 57 43834
ostat.pl. silnice 25 29251
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1095
Celkem KN 866 2869803
Par. DKM 13 17911
Par. KMD 853 2851892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 87
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 142
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.05.2018
KMD 1:1000 08.07.2014
S-SK GS 1:2880 1838 20.09.2017 doplnění parcel LV 0 do KMD - parcely ZE původ GP budou obnovena v rámci JPÚ


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 21:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.