k.ú.: 718521 - Pavlovice nad Mží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561134 - Planá NUTS5 CZ0327561134
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 1654729
zahrada 86 45054
travní p. 172 422423
lesní poz les s budovou 2 68
lesní poz 90 2712634
vodní pl. nádrž umělá 6 14651
vodní pl. tok přirozený 7 11949
vodní pl. tok umělý 6 3411
vodní pl. zamokřená pl. 3 3227
zast. pl. zbořeniště 2 872
zast. pl. 132 47165
ostat.pl. dráha 14 216044
ostat.pl. jiná plocha 86 91256
ostat.pl. manipulační pl. 10 18882
ostat.pl. neplodná půda 21 40363
ostat.pl. ostat.komunikace 72 77535
ostat.pl. silnice 9 51205
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1107
Celkem KN 763 5412575
Par. KMD 763 5412575
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 133
LV 125
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 09.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 07:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.