k.ú.: 718653 - Velká Úpa II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579581 - Pec pod Sněžkou NUTS5 CZ0525579581
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. mez, stráň 1 450
travní p. 612 2123174
lesní poz les(ne hospodář) 59 8999192
lesní poz mez, stráň 2 2084
lesní poz 24 60372
vodní pl. tok přirozený 12 91074
zast. pl. společný dvůr 1 83
zast. pl. zbořeniště 4 625
zast. pl. 301 74584
ostat.pl. jiná plocha 477 232086
ostat.pl. manipulační pl. 41 16682
ostat.pl. mez, stráň 4 1431
ostat.pl. neplodná půda 16 3993
ostat.pl. ostat.komunikace 205 88517
ostat.pl. silnice 28 66888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 7672
ostat.pl. zeleň 5 2049
Celkem KN 1800 11770956
Par. KMD 1800 11770956
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 124
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 18
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 13
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 36
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 293
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 19
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 19
Celkem JED 54
LV 321
spoluvlastník 465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 21.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 23:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.