k.ú.: 718688 - Lhota u Pecky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573299 - Pecka NUTS5 CZ0522573299
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 547088
zahrada 92 52107
ovoc. sad 3 5813
travní p. 163 484500
lesní poz 49 948746
vodní pl. nádrž přírodní 1 108
zast. pl. zbořeniště 5 1379
zast. pl. 90 21224
ostat.pl. jiná plocha 12 16439
ostat.pl. manipulační pl. 9 5990
ostat.pl. neplodná půda 23 14554
ostat.pl. ostat.komunikace 89 66620
ostat.pl. silnice 4 8724
ostat.pl. zeleň 12 11913
Celkem KN 619 2185205
Par. KMD 619 2185205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.used 12
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 87
LV 119
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2014
S-SK GS 1:2880 1841 07.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 07:08

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.