k.ú.: 718700 - Staňkov u Pecky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573299 - Pecka NUTS5 CZ0522573299
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 245571
zahrada 46 28585
ovoc. sad 2 5311
travní p. 175 663490
lesní poz 63 963394
vodní pl. nádrž přírodní 11 12137
vodní pl. nádrž umělá 3 1016
vodní pl. tok přirozený 1 240
zast. pl. zbořeniště 2 497
zast. pl. 46 14694
ostat.pl. jiná plocha 21 18146
ostat.pl. manipulační pl. 29 17311
ostat.pl. neplodná půda 15 8227
ostat.pl. ostat.komunikace 91 59757
ostat.pl. silnice 4 14751
ostat.pl. zeleň 5 2476
Celkem KN 563 2055603
Par. KMD 563 2055603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 40
LV 73
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2015
S-SK GS 1:2880 1841 09.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 00:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.