k.ú.: 718742 - Pěčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 571032 - Pěčice NUTS5 CZ0207571032
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 466 4115635
zahrada 96 87938
ovoc. sad 1 3275
travní p. 107 320044
lesní poz les(ne hospodář) 1 10915
lesní poz 40 3520270
vodní pl. nádrž umělá 2 6258
vodní pl. rybník 9 284954
vodní pl. tok přirozený 46 12906
vodní pl. tok umělý 26 19447
vodní pl. zamokřená pl. 6 19417
zast. pl. zbořeniště 2 1240
zast. pl. 152 80012
ostat.pl. jiná plocha 30 29113
ostat.pl. manipulační pl. 23 46529
ostat.pl. neplodná půda 15 14061
ostat.pl. ostat.komunikace 72 171424
ostat.pl. silnice 3 14099
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14586
ostat.pl. zeleň 1 550
Celkem KN 1100 8772673
Par. KMD 1100 8772673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 145
LV 221
spoluvlastník 461

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 23.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 25.05.2022 02:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.