k.ú.: 718831 - Pechova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549428 - Hrejkovice NUTS5 CZ0314549428
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 751 3148860
zahrada 111 67717
travní p. 343 558491
lesní poz 48 177076
vodní pl. nádrž přírodní 5 2167
vodní pl. nádrž umělá 2 3810
vodní pl. rybník 3 76537
vodní pl. tok umělý 41 8408
zast. pl. společný dvůr 12 3037
zast. pl. zbořeniště 2 211
zast. pl. 105 59352
ostat.pl. jiná plocha 60 41649
ostat.pl. manipulační pl. 44 29955
ostat.pl. neplodná půda 72 36333
ostat.pl. ostat.komunikace 88 80261
ostat.pl. silnice 2 27350
Celkem KN 1689 4321214
Par. KMD 1689 4321214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 103
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 164
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2017
S-SK GS 1:2880 1830 15.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 16.05.2022 23:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.