k.ú.: 718874 - Peklo nad Zdobnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576883 - Vamberk NUTS5 CZ0524576883
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52133 - Vamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 1136065
zahrada 262 280487
travní p. 275 813989
lesní poz les(ne hospodář) 7 321894
lesní poz ostat.komunikace 2 3777
lesní poz 81 542930
vodní pl. nádrž umělá 4 4855
vodní pl. rybník 1 11782
vodní pl. tok přirozený 2 58492
vodní pl. tok umělý 1 2167
vodní pl. zamokřená pl. 1 1994
zast. pl. zbořeniště 5 1838
zast. pl. 276 65234
ostat.pl. dráha 3 36214
ostat.pl. jiná plocha 93 30367
ostat.pl. manipulační pl. 7 4670
ostat.pl. neplodná půda 33 14818
ostat.pl. ostat.komunikace 107 112527
ostat.pl. silnice 6 24176
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 739
ostat.pl. zeleň 7 1112
Celkem KN 1274 3470127
Par. DKM 733 3097622
Par. KMD 541 372505
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 140
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 14
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 269
LV 333
spoluvlastník 432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.03.2020 1:1000 16.03.2020 *)
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 16.03.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 20.05.2022 03:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.